Pereiti prie turinio
Lithuanian Airsoft Portal

Marenas

Members
 • Pranešimai

  4
 • Užsiregistravo

 • Lankėsi

Reputacija

0 Neutral

Apie Marenas

 • Rangas
  eilinis
 • Gimimo data 1987.12.30

Previous Fields

 • Ginkluotė
  AK-47, 120 m/s
 • Komanda
  laisvai samdomas

Profile Information

 • Gender
  Male
 1. 1) Marenas 2) 26 3) Vilnius 4) AK - 47, 120 m/s ir G17, 70 m/s 5)
 2. Įsakymo pavyzdys 1 MTR. PĖST. BR. VADO OPERACINIS ĮSAKYMAS PUOLIMUI „TVIRTA SMŪGIS“ NR.002 Nuorodos: 1Mtr. pėst. kp. vado įspėjamasis įsakymas TVIRTAS SMŪGIS Nr. 002, 04 1230 Kov 11 1Mtr. kp. vado operacinis įsakymas TVIRTA SMŪGIS Nr. 002, 04 1230 Kov 11 Žemėlapiai: 1:25 000, Meškerinė N-35-28-cd. Laiko zona: B Vykdymo organizacija: + Inž. Skyrius - nėra + OEG GRANDIS. + JTAC + PUK Data: 08 0815 Kov 11 Orų prognozė: Matomumas: Saulė: teka (val/min): 0655 leidžiasi (val/min): 1806 Dienos ilgumas (val/min): 1111 Nakties ilgumas (val/min): 1249 Mėnulio fazė: Jaunatis Temperatūra: vid. dienos ©: 1 vid. nakties ©: -8 drėgnumas (%): 63 Vėjas: greitis (m/s): 4,5 kryptis: vakarų - pietvakarių Debesuotumas: Tipas: Debesuota Krituliai: Lietus: Sniegas: Orų prognozės išvados (priešiškos/draugiškos pajėgos): Didelis drėgnumas, įtakoją karių veiksmus, dieną didelė tikimybė kritulių, todėl sumažėja šaudymo sektoriai, matomumas, lankstumas, nes tai suvaržo karius, jų veiksmus. Kariams pasirūpinti atitinkamą aprangą dėl vyraujančios temperatūros bei kritulių kaitos. Dedant sprogmenis būtina juos dėti taip, kad vėjas pūstų į sprogimo bangos pusę. 1. SITUACIJA a. Priešas Kuopos dydžio priešo padalinys prasiskverbė į mūsų teritoriją ir juda Pietryčių kryptimi. Po intensyvių kovų priešas patyrė didelių nuostolių ir buvo sustabdytas. Žvalgybos duomenimis būrio dydžio priešo padalinis šiuo metu yra užėmęs pozicijas kv. 24 02 ir 24 01. ir organizuoja objektų gynybą. Manoma, kad “Oranžiniai” turi tikslą vykdyti sabotažo/ vidersijos veiksmus strateginės infrastruktūros obejektuose LR teritorijoje. Šiuo metu priešo įsitvirtinti susitelkimo rajonuose, laukia pajėgų sustiprinimo ir logistikos aprūpinimo. b. Draugiškos pajėgos: (1) Kuopos vado uždavinys 1 Mtr. pėst. bn. 1 kuopa H valanda puls priešo užimtą susitelkimo rajoną, ir sunaikins priešą, bei įsitvirtins. (2) Kuopos vado ketinimas Ketinimas: Naudojant netikėtumo, lankstumo ir pajėgų koncentracijos faktorius, sunaikinti priešą objekte, bei neleisti atlikti diversijų strateginės infrastruktūros objektuose. (3) Kuopos vado sumanymas/manevras 1 kuopa vykdys priešo telkimosi rajono puolimą savo sektoriuje vienu būriu priešakyje, vienas paromoje ir vienu būriu rezerve (operacijos pradžioje). Operaciją vykdyti 4 fazėmis: 1. Fazė. Pasirengimas ir žygis į kuopos operacijos rajoną. 2. Fazė. Puolimas. 3. Fazė. Įsitvirtinimas objektuose. 1 Fazė - pasirengimas operacijai. Būrių vadai paskelbs įsakymus, atliks treniruotes, apsirūpins pas kuopos kuopininką (aprūpinimo seržantą) reikiamomis priemonėmis. Žygis - Kuopa atliks žygį į kuopos OR iki atvykimo taško nuorodos 250 023 kuopos sudėtyje. Nuo atvykimo taško būriai savarankiškai atliks žygį į savo MRFV. MRFV apsauga atlieka bataliono žvalgų būrys. 3 Fazė - 1 ir 2 būriai iš savo MRFV ir APL vykdys puolimą, bus pasirengę įrengti perėjimus per minų laukus ir vielines užtvaras. 3 būrys – kuopos rezervas, užnugario ir flangų apsauga, bus pasiruošęs paremti 1 ir 2 būrius. 4. Fazė – įsitvirtinimas užimtuose objektuose, išlaikyti - vykdyti jų gynyba H+6 val., bei būti pasirengusiems perduoti savo rajonus 1 Mtr. pėst. bn. 2 kuopa . (4) Kaimyniniai padaliniai Š 3 būrys R P V 2 būrys c. Priskyrimai ir Atidavimai: žiūrėti A Priedą 2. UŽDAVINYS (Kas, Kada, Ką, Kur, Kodėl) 1 mot. pėst. br. H val. įrengti perėją per minų lauką, vykdyti perėjos įtvirtinimą, bei vykdyti objekto gynybą nurodytame operacijos rajone, tam ,kad sustabdytume priešo tolimesnius veiksmus 3. VYKDYMAS Ketinimas Tikslas: įrengti perėją per minų lauką, vykdyti perėjos įtvirtinimą ir naikinti priešą vykdanti objekto gynybą. Pagrindinės užduotys: atlikti žygį į paskirtą operacijos rajoną ,,RIEŠUTAS“,įrengti perėją per minų lauką, vykdyti perėjos įtvirtinimą ir naikinti priešą vykdanti objekto gynybą, perduoti perėją kuopos 2 būriui Rezultatas: perėja per minų lauką padaryta, perėja įtvirtinta, sunaikintas priešas vykdantis objekto gynybą. a. Sumanymas/manevras 1 būrys vykdys priešo telkimosi rajono puolimą savo sektoriuje, vienu skyriumi priešakyje, vienu paramoje. Operaciją vykdysime 4 fazėmis. 1 fazė. Pasirengimas ir žygis į kuopos operacijos rajoną. Skyrių vadai po būrio vado įsakymo atliks treniruotes, o būrininkas su grandžių vadais po treniruočių apsirūpins operacijai. Būrys suformuoja žygio rikiuotę, kuria judės žygio metu, patikrina ryšį. Nuo 08 1000B KOV 11 iki 08 1000B KOV 11 iš kuopos susitelkimo rajono būrys savarankiškai, maršrutu „RIEŠUTAS“ vykdys taktinis žygį į kuopos atvykimo tašką, judėsim žygio rikiuote vora po vieną arba šachmatine rikiuote. Esant poreikiui žygio rikiuotė keičiama pagal situaciją. Pirmas skyrius judės priekyje, ir skirs 2 karius, kurie vykdys priekinę saugą. Antras skyrius judės kolonos gale ir vykdys šoninę ir galinę saugą. Miško keliukus, proskynas, sankryžas kirsim emblemavimo būdu. Nuo kuopos atvykimo taško atliksime žygį iki MRFV, tokia pat tvarka, kaip ir buvo atliekamas žygis iki kuopos atvykimo taško. 2 fazė. Puolimas. Nuo MRFV skyriai juda į savo APL. 1 skyrius bus pagrindinis veiksnys, kuris naikins minų laiką, todėl skyriaus vadas turi užtikrinti, kad jo skyriuje būtų paruoštas distancinis išminavimo komplektas, kuris bus naudojamas naikinti minų lauką. DK gabens iki kliūties trys kariai, todėl skyriaus vadas turi paskirti tris sumanius karius, kurie sugebės tinkamai padėti ir susprogdinti užtaisą, Kiti 1 skyriaus kariai vykdys tolima dengima ugnimi. 1 skyrius judės iki kliūties tol, kol iki jos lieka 50 m ir tuomet pradeda vykdyti pasiruošimą sprogdinimui ir sprogdinimą. 2 skyrius užima artimos ugnies paramos pozicijas ir visos šios fazės metu teikia parama ugnimi pirmam skyriui. Skyriaus vadas perkelia ugnį savarankiškai. 3 fazė. Perėjos įtvirtinimas. 1 skyrius susprogdinęs minų lauką priartėja prie perėjos ( priartėjimo būdą pasirenka skyriaus vadas) ir vykdo perėjos dengimą. Kol 1 skyrius atlieka dengimą 2 skyrius atjuda iki perėjos ir „ judėjimu ir ugnimi“ įveikinėja perėja, perėję perėją išsidėsto 30 metrų nuo perėjos puslankių į judėjimo kryptį ir atlieka priešakinę perėjos apsaugą. Kai 2 skyrius išsidėsto, atjuda tolimo dengimo grupė iki perėjos ir atlieka perėjos ženklinimą. Kai ženklinimas atliktas, jie prisijungia prie 2 skyriaus ir kartu atlieka reorganizaciją, bei pozicijų įsitvirtinimą. O 1 skyrius atsitraukia 30 metrų atgal nuo perėjos ir atlieka reorganizaciją, bei pozicijų įsitvirtinimą. 4 fazė. Perėjos perdavimas. Atvykus 2 kuopos būriui 2 skyrius vadas nurodo savo pozicijas ir kai jas perima, skyrius atsitraukia į atakos pradžios liniją, kur prie jų prisijungia 1 skyrius ir vykdo žygi iki kuopos atvykimo vietos. a1. Paramos ugnimi sumanymas/manevras b. Užduotys manevriniams padaliniams 1 skyriui: Atlikti žygį į paskirtą operacijos rajoną; Atlikti priekinę apsaugą žygio metu; Pasiruošti distancinį išminavimo komplektą; Paskirti du karius, kurie neš SU; Susprogdinti minų lauką; Atlikti dengimą, kol persikels antras skyrius; Atlikti reorganizaciją; Perduoti apsaugą 2 kuopos būriui. 2 skyriui: Atlikti žygį į paskirtą operacijos rajoną; Atlikti šoninę apsaugą žygio metu; Atlikti dengimą, kol 1 skyrius susprogdins minų lauką; Persikelti per perėją ir užsiimti gynybą; Atlikti reorganizaciją; Perduoti apsaugą 2 kuopos būriui. c. Užduotys kovinės paramos padaliniams .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Koordinavimo instrukcijos: SVIP ((PŽR - Pagrindiniai žvalgybiniai reikalavimai, informacija apie priešą. PDPIE - Pagrindiniai draugiškų pajėgų informacijos elementai, informacija reikalinga savo pajėgoms apsaugoti nuo priešo žvalgybos DPIR - Draugiškų pajėgų informacijos reikalavimai, informacija apie draugiškų pajėgų turimas priemones ir galimybes ), Apribojimai ir t.t..) (1) Laikai a) Būti pasiruošus puolimui NVK 07 KOV 11 B) Įsakymų skelbimas 8.15 c) Treniruotės iškart po įsakymų (9.00) d) Išvykimas iš kuopos dislokacijos vietos 10.00 e) Atvykimo taške 10.00 f) MRFV užimta 10.30 g) H – pagal įsakymą, preliminariai valanda 10.45 (2) Koordinatės a) Kuopos dislokacijos vieta nuorodos 228 987 B) Atvykimo taškas nuorodos 250 023 (3) Ribos/Linijos žiūrėti priedą C Operacijos skaidrė. (4) Pajėgų apsauga: žygio ir mūšio metu skyriai apsauga vykdoma savo pajėgomis ir reminčiais padaliniais. (5) Ginklų panaudojimo taisyklės: Tiesioginio kontakto metu, kai priešas pirmas atidengia ugnį, kitais atvejais pagal mano komandas. (6) SVIP (a) PŽR: Ar priešas ginasi numatytomis dydžio formuotėmis? Ar puolantis priešas turi paramos priemones (KOP, Artilerija)? (B) PDPIE: Pagrindinės pozicijos. Rezervo pozicijos. Vadavietės-vado vieta. © DPIR: Skyriaus dydžio nuostoliai būriuose. 4. APRŪPINIMAS a. Aprūpinimo Sumanymas/manevras Prieš operacija susitelkimo rajone aprūpinimas bus vykdomas pagal skyrių vadų teikiamas paraiškas būrininkui. 1 FAZĖ. Susitelkimo raj. būrys pasipildo atsargomis (1 dienos aprūpinimo normą (DAN)). Operacijų rajone – būrininkui įrengti Aprūpinimo tašką ir pateikti koordinates. Inžinerinės, fortifikacinės medžiagomis aprūpinimas bus vykdomas susitelkimo rajone ir užėmus objektus. 1 skyriui SU bus pateikiamas tik nuvykus į kuopos atvykimo vietą, būrininkas tai užtikrina. 2 FAZĖ Papildymas neplanuojamas. 3 FAZĖ Skyriuose esant „Kritiniam poreikiui“ bus vykdomas papildymas „Į pozicijas“ pristatymo metodu iš būrio rezervo. 4 FAZĖ Perdavimo metu 1 Mtr. pėst. kp. 2 būriui perduoti inžinerines, fortifikacines medžiagas. b. Aprūpinimo klasės (1) I klasė 1 maitinimo dienos aprūpinimo norma (MDAN) būriui (sausais daviniais (SD)). Viena vandens dienos aprūpinimo norma asmeniniams poreikiams (VDANasm) būriui. Karštas maistas 1 k per parą iki aktyvios fazės pradžios ir susitelkimo raj. (laikai bus pranešti). (2) II klasė Lauko uniforma ir Pilna atakos ekipuotė. (3) III klasė Kiekviena transporto priemonė po degalų bazinį komplektą (DBK). (4) IV klasė Pagal poreikį. Paraiškas teikti būrininkui. (5) V klasė Būrio amunicijos kovinio komplekto paskirstymas: Automatinių šautuvų ir kulkosvaidžių 2/3 skyriuose ( 3 dėtuvės kiekvienam šauliui, 8 juostos kiekvienam kulkosvaidžiui), 1/3 pas būrininką. Kita amunicija skyriuose. Skyriuose turi būti rezervo - pagal poreikį. (6) Med. Priemonės Kario individualiųjų med. priemonių komplektas (KIMPK) – kiekvienam kariu; Skyriaus gelbėtojo med. priemonių bazinis komplektas (SGMPBK) – kiekvienam sk. po 1 vnt. Būrio paramediko med. priemonių bazinis komplektas – kiekvienam br. po 1 vnt. c. Medicininė parama: 1) Sužeistajam vietoje atliekama PMP Sužeistasis pristatomas į skyriaus sužeistųjų surinkimo vietą (SSV- sužeistųjų surinkimo vieta), skuriaus paramedikas atlieka med. pagalba; d. Civilių Kariškių Bendradarbiavimas: Nėra e. Kitas aprūpinimas: (1) Belaisviai. Skyriai belaisvius pristato į būrio belaisvių susirinkimo punktą (BSP) (2) Žuvusius pristatyti į būrio žuvusiųjų surinkimo vietą. ŽSV ( nuorodos ). (3) Sugedusi technika – žygio metu palikti apsauga iškviesti remonto grandį ir evakuoti techniką į kuopos dislokacijos vietą nuorodos 228 987. 5. VADOVAVIMAS IR RYŠIAI Kuopos vadavietės: 1 fazėse –228 987, 2 fazėje mobili tarp 1 ir 2 būrių, 3 ir 4 fazėje kartu su 3 būriu. b. Vadovavimo grandinė: Būrio vadas – būrininkas – 1 skyriaus vadas - 2 skyriaus vadas - 3 skyriaus vadas a. Valdymas (1) Vadavietės Pagrindinė Atsarginė Kuopos TSR Burio TSR Koordinatės ( ) Koordinatės ( ) Koordinatės ( ) b. Šaukiniai. Padalinys Šaukiniai Dažniai Radijo stotys Kanalas Raktas Kuopos vadas K1 32.725 1 Kuopos KPE 1 BV B11 30.725 2 1 BVP P11 30.725 2 1 sk. vd. S11 30.725 2 2 sk. vd. S12 30.725 2 3 sk. vd. S13 30.725 2 2 BV B12 2 BVP 1 sk. vd. 2 sk. vd. 3 sk. vd. 3 BVP B13 3 BV 1 sk. vd. 2 sk. vd. 3 sk. vd. 1 minosv. BV Ryšių skyrius Vadovavimo grandinė: c. Slaptažodžiai. Laikas B: nuo 17 d. 00.00 iki 17 d. 24.00 AS-TA nuo 18 d. 00.00 iki 18 d. 24.00 GA-LA Laikrodžių suderinamumas - Kodiniai žodžiai: a) Tinklo uždarymo - KĖGLIS B) Dažnio keitimo - MORKA c) Radijo tylos įvedimo -LEDAS d) Radijo tylos atšaukimo - MOPSAS PATVIRTINTA: TAIP/NE Krn. Marius Simonavičius KOPIJĄ SUDARĖ: (Pavardė) (Pareigos) PRIEDAI: Priedas A – Organizacinė struktūra Priedas B - Priešo situacijos skaidrė Priedas C – Operacijos skaidrė Priedas D – Taikinių skaidrė Priedas I – Aprūpinimo skaidrė PASKIRSTYMAS: 1. 1 egz. 1 Sk 2. 2 egz. 2 Sk 3. 3 egz. 3 Sk
 3. as turiu jau puse metu, 5 kartus dalyvavau zaidimuose ir jokiu problemu neturiu, bet sios ar kitokios firmos galima ir pigiau rasti. Deveta netgi galima pirkti, nes gan patikimi ir prieziura nera brangi, lyginant su M klases
×
×
 • Sukurti naują...