Pereiti prie turinio
Lithuanian Airsoft Portal

ISTORIJA / FOTO / VIDEO


Pmb
 Share

Rekomenduojami pranešimai

Trumpa ?82nd Airborne Division? istorija

NuotraukaNuotraukaNuotrauka

82-ojoje para?iutininkų desantininkų divizijoje būta tikrai garsių pavard?ių, tokių kaip ser?antas Alvin C. York, generolas James M. Gavin. Tačiau tikroji 82-osios desantininkų divizijos istorija yra tūkstančiai bevard?ių desantininkų kareivi?kuose batuose, kareivi?kose kelnėse ir bordo spalvos beretėse, kurie visada buvo pasiruo?ę ?okti į pavojų ir veikti, kol misija nebus įvykdyta.

82-oji Pėstininkų divizija buvo suformuota 1917 m. rugpjūčio 25-ąją, stovykloje Gordon, D?ord?ija. Kadangi divizijos nariai atvyko i? visų 48 valstijų, vienetui davė pravardę "All-Americans", toks yra peties antsiuvas -"AA". 1918-ųjų pavasarį, divizija buvo dislokuota Prancūzijoje. Po beveik penkių kovos mėnesių 82-oji kovojo trijose pagrindinėse kampanijose ir padėjo sulau?yti Vokietijos Imperinės kariuomenės kovos dvasią.

82-oji divizija buvo demobilizuota po Pirmojo Pasaulinio karo. Daugiau kaip 20 metų "AA" divizija gyveno tiktai atmintyse vyrų, kurie tarnavo joje per Pasaulinį karą.

Su Antrojo Pasaulinio karo protrūkiu, 82-oji buvo atgaivinta 1942 m. kovo 25-ąją stovykloje Claiborne, Luiziana. Jai vadovavo generolas majoras Omar N. Bradley.

NuotraukaNuotrauka

1942 m. rugpjūčio 15-ąją, 82-asis Pėstininkų divizija tapo pirmąja desantinkų divizija JAV kariuomenėje. 1943 m. balandį, 82-oji desantininkų divizija i?plaukia į ?iaurės Afriką vadovaujama generolo majoro Matthew B. Ridgway, kad dalyvautų kampanijoje prie? III-ąjį Reichą. Divizijos pirmos dvi kovinės operacijos buvo puolimai i? oro į Siciliją ir Salerną, Italija 1943 m. liepos 9-ąją ir rugsėjo 13-ąją.

1944 m. bir?elio 5-6, trys para?iutininkų pulkai, i? 82-osios i? ?imtų transportinių lėktuvų, pradėjo did?iausią desantininkų puolimą istorijoje. Jie buvo tarp pirmųjų kareivių, kurie kovojo Normandijoje.

Po to, kai ?AA? divizija buvo atitraukta į Angliją, kariai matė 33 dienas kruvinos kovos, 5 245 desantininkai ?uvo,buvo su?eisti ar dingo be ?inios. Divizija po kovų prane?ė: "... 33 dienos veiksmo be poilsio. Visos misijos įvykdytos. Joks u?imtas plotas nebuvo u?leistas."

Po Normandijos invazijos, 82-oji divizija tapo dalimi naujai organizuoto XVIII Desantininkų Korpuso, kuris susidėjo i? JAV 17-osios, 82-osios, ir 101-osios desantininkų divizijos.

Rugsėjo 17-ąją, 82-oji desantininkų divizija atliko savo ketvirtą kovinį ?uolį Antrojo pasaulinio karo metu į Olandiją.

1944 m. rugsėjį ?vartai? į Vokietiją nebuvo atidaryti, ir 82-oji divizija buvo grą?inta atgal Prancūziją.

Netikėtai, 1944 m. gruod?io 16-ąja, vokiečiai pradėjo netikėtą puolimą per Ardėnų mi?ką, kur u?klupo Sąjungininkus visi?kai nepasiruo?usius. Po dviejų dienų 82-oji divizija prisijungė prie kovos ir u?kirto kelią generolo Von Rundstedt ?iaurinį įsiskverbimą į amerikiečių linijas.

Po Vokietijos pasidavimo, 82-oji dalyvavo Berlyno okupacijoj. Berlyne generolui George Patton, 82-osios divizijos garbės sargyba taip padarė didelį įspūdį, vėliau jis sakė: "I? visų, per mano ilgus metus kariuomenėje, kada nors matytų garbės sargybų, 82-osios divizijos garbės sargyba yra neabejotinai geriausia. "AA" tapo ?inomi kaip "Amerikos Garbės Sargyba."

1946 m. sausio 3-iąją 82-oji divizija sugrį?o į Jungtines Valstijas. U?uot buvęs demobilizuoti, 82-oji divizija padarė savo nuolatinius namus Bragg forte, ?iaurės Karolina ir 1948 m. lapkričio 15-ąją buvo paskirta kaip reguliariosios kariuomenės divizija

Gyvenimas 82-ojoje divizijoje per 1950-uosius ir 1960-uosius susidėjo i? intensyvių mokomųjų pratybų visose aplinkose ir vietovėse , kad apimtų Aliaską, Panamą, Tolimuosius Rytus ir ?emynines Jungtines Valstijas.

Per 1970-uosius, divizija dislokuota į respubliką Korėjos, Turkijos ir Graikijos pratyboms potencialiuose būsimuose mū?io laukuose.

Divizija taip pat buvo i?kviesti tris kartus. Karo metu Viduriniuose Rytuose 1973-aisiais privertė 82-ąją diviziją būt pasiruo?us. Tada 1978 m. gegu?ę, divizija buvo įspėta galimam ?uoliui į Zairą, ir vėl 1979 m. lapkritį, divizija buvo įspėta apie galimą operaciją, i?gelbstint Amerikos įkaitus Irane.

1983 m. spalio 25-ąją, 82-ojo dalinius paskyrė į Karibų jūros Grenados salą. Pirmas 82-osios divizijos vienetas, kuris buvo dislokuotas operacijoje ?Urgent Fury?, specialios paskirties būrys 2-ojo bataliono, 325-ojo para?iutininkų pėstininkų pulkas.

Spalio 26-ąją ir 27, 1-ojo bataliono, 505-asis ir 508-asis pėstininkų pulkai buvo dislokuoti Grenadoje, kurie su pastiprinimu baigė operacija lakričio prad?ioje.

Operacija ?Urgent Fury? i?bandė divizijos gebėjimą i?sidėstyti kaip greita jėga. Pirmas lėktuvas, ne?antis skyriaus kareivius, nutūpė Point Salin u? 17 valandų po prane?imo.

Nuotrauka

1988 m. kovą, brigados specialios paskirties būrys, sudarytas i? dviejų batalionų nuo 504-ojo para?iutininkų pėstininkų pulko, vyko operacijai į Hondūrą kaip dalis operacijos ?Golden Pheasant?. Pasiruo?usių desantininkų i?sidėstymas į Hondūro u?miestį privertė Sandinistus pasitraukti atgal į Nikaragvą. operacija ?Golden Pheasant? paruo?ė desantininkus būsimai kovai vis labiau ir labiau nestabiliame pasaulyje.

1989 m. gruod?io 20-ąją, "AA", kaip operacijos ?Just Couse? dalis, atliko savo pirmą kovinį ?uolį nuo Antrojo Pasaulinio karo laikų ant Torrijos tarptautinio oro uosto, Panamoje. Desantininkų tikslas buvo i?varyti negailestingą diktatorių ir atkurti tinkamai i?rinktą vyriausybę Panamoje. Prie desantininkų prisijungė 3-ojo bataliono, 504-asis para?iutininkų pėstininkų pulkas, kuris jau buvo Panamoje. Po naktį vykusio kovinio ?uolio ir oro uosto u?ėmimo, 82-osios divizijos kariai tęsė kovinės orinės puolimo misijas Panamos mieste ir supančiuose rajonuose. Pergalingai nusiteikę desantininkai sugrį?o į Bragg fortą 1990 m. sausio 12-ąją.

Nuotrauka

Po septynių mėnesių desantininkus vėl kvietė į karą. Po ?e?ių dienų, po irakiečių invazijos į Kuveitą 1990 m. rugpjūčio 2-ąją, 82-oji divizija tapo avangardu did?iausio Amerikos karių dislokavimo nuo Vietnamo karo laikų.

Pirmieji kariai dislokuoti Saudo Arabijoje, buvo specialios paskirties būrys, apimantis divizijos 2-ąją batalioną. Greitai po sekė , likusi dalis divizijos. Ten, prasidėjo intensyvus mokymas laukiant kovos dykumoje su sunkiai apsi?arvavusia Irako kariuomene. Desantininkų kovos ?ūkis buvo, "Kelias namo... tik per Bagdadą." Po apytiksliai de?imties dienų, tas kovos ?ūkis tapo u?daviniu kariams. 1991 m. sausio 16-ąją, operacijos ?Desert Storm? prasidėjo, kai Sąjungininkų karinių lėktuvų armada pradėjo bombarduoti irakiečių taikinius. Sausumos mū?is prasidėjo po beveik ?e?ių savaičių.

Nuotrauka

Trumpame 100 valandų sausumos mū?yje, 82-osios divizijos kariai, va?iavo giliai į Iraką ir sulaikė tūkstančius Irako kareivių, įrangos, ginklų ir amunicijos. Po Kuveito i?laisvinimo, 82-oji pradėjo jos perkėlimą atgal į Bragg fortą, did?ioji dalis divizijos, sugrį?o artėjant baland?io pabaigai.

1992 m. rugpjūtį, 82-oji divizija buvo įspėta, kad dislokuotų specialios paskirties būrį uraganu nusiaubtam rajonui Pietų Floridos ir aprūpintų humanitarinę pagalbą po uragano Andrew. Daugiau kaip 30 dienų, divizijos kareiviai rūpinosi maistu, pastoge ir medicinos reikmenimis Floridos gyventojams, atnaujindami viltį ir tikėjimą kariuomene.

Nuotrauka

Per 50-asias operacijos ?Marke Garden? sukakties metines, 82-oji vėl pasiruo?ė vykdyti para?iutinį puolimą Karibų Haičio nacijoje, kad padėtų atkurti demokratiją. Kareiviams vykstant lėktuvu, re?imas pasidavė ir divizija buvo pasukta atgal prie Bragg forto.

82-osios divizijos desantininkai buvo tarp pirmųjų karių, nusiųstų į karu suplė?ytus Balkanus, Kosovo sritį.

Kai Amerika buvo u?pulta 2001 m. rugsėjo 11-ąją, Prezidentas George W. Bush pareikalavo i? Amerikos kariuomenės kovoti su globaliniu terorizmu. 82-osios divizijos kareiviai i?sidėstė į Afganistaną palaikyti kovines operacijas. 2002 m. bir?elį 82-osios divizijos specialios paskirties būrio ?Pantera?, dalyvavo operacijos ?Enduring Freedom? palaikyme. 2003 m. gegu?ę divizijos ?tabas sugrį?o į Bragg fortą.

Nuotrauka

Divizijos ?tabas greta aviacijos, ir atskirų batalionų ir elementų sugrį?o į Iraką 2003 m. rugpjūtį, kad tęstų kovinių operacijų kontrolę aplink Bagdadą.

82-osios divizijos desantininkai tęsė palaikydami operacijas Irake nuo 2004 iki 2008

NuotraukaNuotraukaNuotrauka

Link to comment
Dalintis kituose puslapiuose

Svečias
Ši tema yra užrakinta ir joje nebegalima rašyti naujų pranešimų.
 Share

×
×
  • Sukurti naują...