Pereiti prie turinio
Lithuanian Airsoft Portal

L.A.T.S

Members
 • Pranešimai

  6
 • Užsiregistravo

 • Lankėsi

Visas L.A.T.S turinys

 1. LATS APSC (Airsoft Practical Shooting Competition) Organisers: L.A.T.S. team Type of event: Practical shooting competition Date: 30/06/2018 Place: To be announced later. Number of participants: 10 pairs - 20 in participants in total. Registration is eligible only in pairs. In case if there are more than 10 pairs willing to participate additional selection will be organised. Price: 15 euro per participant (velcro patch, gifts, organising expenses, preparation and rent of area, organising personnel, snacks and water). Preliminary programme of event: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Saturday: - 9:00 – 10:00 – Registration of participants; Saturday: - 10:00 – 11:00 - Opening. Briefing; Saturday: - 11:00 – 11:30 – Preparation for stages; Saturday: - 11:30 – 15:30 – Action, teams rotate through stages I and II. Saturday: - 16:00 – End of competition, announcement of results, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Stages: Competition will consist of two stages - • First stage – APS (airsoft practical shooting exercises, passed individually); • Second stage – TTR (shooting exercises with full gear, passed in pairs). Registration: Only registered and approved by organisers participants may take part in competition. Organisers keep the right to decline any registration without any additional explanations. After registration is approved additional information regarding event and payment will be provided (via email). P.S. In case if player cannot participate – participation fee is not refunded. Registration form must be sent to LATS.airsoft@gmail.com. Name the letter “Registration” and please include the team name in the name of letter. Registered team will be announced in this thread. Registration form: 1. Name, Surname, Nickname; 2. Model of long rifle replica, model of pistol replica; 1.1. Format of tournament During competition, all participating pair will compete in two stages, during which referees will evaluate the pairs regarding obtained points, time, penalty points, some tactical and movement aspects. Only officially registered players (in Lithuanian airsoft society www.airsoftgun.lt or in case if player is from abroad – any other proof of airsoft experience is required. Players should meet minimal requirements for gear. Participants which are younger than 18 years old should provide document/agreement which permits him to participate in particularly this event and should also have accompanying person which will be responsible for his health and actions (accompanying person should at least 18 years old and must be mentioned in the document). 1.2. Referees During competition team of referees will evaluate participants. It will consist from organisers or persons chosen by organisers. 1.3. General rules During competition all participants must follow the official rules which will be announced during opening of the event. Participants which will cheat or break the rules in any other way could be warned, punished with penalty points or just be expelled from the event without any warning. 1.4. Team requirements Team players must have experience in official airsoft events (provide proof or teams webpage). Team must consist of two participants. 1.4. Gear requirements 1. Pistol replica (GBB/CO2); 2. Replica of long rifle (M4/AK/G class, etc.) (for one member team) 3. Protective glasses; 4. Helmet (or replica of helmet); 5. Tactical vest; 6. ………………………….. 2.1. Stage APS Team members will have to pass this stage individually. Tactical targets will be positioned. When passing stage, participant will have to hit targets using pistol replica. Both team members will have to pass stage. They will pass not at the same time, but individually. Full gear during this stage is not necessary. Information about stage: • XX pistol targets; • XX penalty targets (could not be hit); • 1 target with timer (will mark time); • Every target will have to be hit at least two times; • Result will depend from two factors: accuracy and time (will be calculated using formula). 2.2. Stage TTR Pair will have to pass this stage with full gear. During the stage tactical targets will be positioned. Both team members will pass the stage at the same time, working as a pair. One of them will be ballistic shield carrier (and will use pistol), other – will be using automatic rifle replica, will move in the cover of shield carrier. Targets will have to be hit with pistol or automatic rifle, depending on type of target. Information about stage: • Length– XX m.; • XX pistol targets (for shield carrier); • XX rifle targets (for shooter); • XX penalty targets (could not be hit); • 1 target with timer; • Target will have to be hit: double tap for shield carrier, three times for shooter; • Result will be calculated from accuracy and time. Movement, team job and tactical aspects will also be evaluated (usage of shield carrier as a cover, etc.).
 2. LATS APSC (Airsoft Practical Shooting Competition) Organizatoriai: L.A.T.S. komanda. Tipas: Airsoft turnyras. Data: 2018 Birželio 30 d. Vieta: Turnyro vieta bus patikslinta vėliau. Dalyvių skaičius: 20 dalyvių (registracija vyksta devejetais, vedama komandinė įskaita). Esant didesniam norinčių dalyvauti skaičiui bus taikoma atranka. Kaina: 15 eurų žmogui. (antsiuvas, prizai, organizacinės išlaidos, aikštelės ir teritorijos parengimas, aptarnaujantis personalas, teritorijos nuoma, užkandžiai, geriamasis vanduo). Preliminari programa: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Šestadienis: - 9:00 – 10:00 - Dalyvių registracija; Šestadienis: - 10:00 – 11:00 - Atidarymas. Brifingas; Šestadienis: - 11:00 – 11:30 - Pasiruošimas etapams; Šestadienis: - 11:30 – 15:30 - Vyksta I ir II etapai, dalyviai rotuojasi; Šestadienis: - 16:00 – Turnyro uždarymas, apdovanojimai, aptarimas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Turnyro etapai: Turnyras susidės iš dviejų etapų - • Pirmas etapas – APS (praktinio šaudymo pratimai); • Antras etapas – TTR (ruožas dėvint pilną ekipuotę). Registracija: Turnyre galės dalyvauti tik užsiregistravę ir organizatorių patvirtinti dalyviai. Organizatoriai pasilieka teisę be papildomo paaiškinimo atmesti dalyvio registraciją. Patvirtinus registraciją bus atsiųsti rekvizitai apmokėjimui. P.S. Žaidėjui nedalyvaujant žaidime dalyvavimo mokestis negražinamas. Registracijos forma siunčiama el. paštu LATS.airsoft@gmail.com, laiško pavadinime nurodant “registracija” ir komandos pavadinimą. Užsiregistravusios komandos bus skelbiamos šioje temoje. Komanda registracijos formoje turi pateikti šią informaciją: 1. Vardas, Pavardė, Nick; 2. Ilgo ginklo replikos modelis, pistoleto replikos modelis; 1.1. Varžybų formatas ir dalyvavimo tvarka Varžybų metu dalyvaujantys dvejetai varžysis dviejuose etapuose, kurių metu teisėjai vertins dvejetų pasirodymą atsižvelgiant į laiką ir surinktus taškus, baudos taškus, judėjimą. Į turnyrą gali registruotis tik oficialių airsoft (LSB) komandų nariai ir LSK, turintys patirties žaidimuose ir bent minimaliai atitinkantys keliamus žaidimo ekipuotės reikalavimus (žr. toliau). Žaidėjai esantys jaunesni nei 18 m. privalo turėti raštišką tėvų sutikimą, leidžiantį dalyvauti šiose varžybose bei juos lydintį asmenį (gali būti pilnametis komandos narys, turi būti nurodytas raštiškame tėvų sutikime). 1.2. Teisėjavimas Varžybų metu teisėjaus teisėjų komanda sudaryta iš organizatorių ar jų parinktų asmenų. Teisėjai etapų metu stebės ir vertins dalyvius. 1.3. Bendra tvarka Turnyro metu dalyviai turi laikytis nustatytų taisyklių (bus skelbiamos). Sukčiaujantys ar kitaip taisykles pažeidžiantys dalyviai gali būti įspėjami, baudžiami baudos taškais ar be įspėjimo šalinami iš varžybų. 1.4. Komandos sudėtis Komandos norinčios dalyvauti L.A.T.S. nariai turi būti oficialiai registruoti LSB forume kaip LSK ar priklausyti šratasvydžio komandai, turėti patirties oficialiuose šratasvydžio žaidimuose. Komanda turi būti sudaryta iš 2 asmenų. 1.4. Įranga reikalinga varžyboms 1. Pistoleto replika (GBB/CO2); 2. Ilgo ginklo replika (vienam); 3. Apsauginiai akiniai; 4. Balistinio šalmo replika; 5. Taktinės liemenės replika; 6. ………………………….. 2.1. Etapas APS Tai etapas, kurio metu komandos nariai pavieniui turės įveikti ruožą su jame išdėstytais taktiniais taikiniais. Į taikinius reikės pataikyti pistoletu. Etape dalyvaus abu komandos dalyviai. Jie dalyvaus ne vienu metu, o atskirai. Etape pilna ekipuotė – neprivaloma. Informacija apie ruožą: • XX taikiniai skirti pataikyti pistoletu; • XX baudos taikiniai (negalima pataikyti); • 1 taikinys su taimeriu fiksuojantis laiką; • Į kiekvieną taikinį reikės pataikyti ne mažiau du kartus; • Rezultatas skaičiuojamas atsižvelgiant į pataikymo tikslumą, laiką. 2.2. Etapas TTR Tai etapas, kurio metu dvejetas dėvėdamas pilną ekipuotę, turės įveikti ruožą su jame išdėstytais taktiniais taikiniais. Etape vienu metu dalyvaus abu dalyviai, vienas iš jų bus skydininkas ginkluotas pistoletu, kitas - autmatinio ginklo replika, judės dengiamas skydininko. Į taikinius reikės pataikyti pistoletu arba automatu, priklausomai nuo taikinio tipo. Informacija apie ruožą: • Ruožo ilgis – XX m.; • XX taikiniai skirti pataikyti pistoletu (skydininkui); • XX taikiniai skirti pataikyti automatinio ginklo replika (šauliui); • XX baudos taikiniai (negalima pataikyti); • 1 taikinys su taimeriu fiksuojantis laiką; • Į kiekvieną taikinį reikės pataikyti: du kartus skydininkui, tris kartus šauliui; • Rezultatas skaičiuojamas atsižvelgiant į pataikymo tikslumą ir laiką, judėjimą ir skydininko/šaulio tarpusavio koordinaciją/judėjimą/skydo, kaip priedangos, išnaudojimą. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Informacija ir taisyklės bus patikslintos; * Papildoma informacija ir schemos bus įkeltos į ČIA; * Klausimus ir pastebėtas klaidas renginio aprašyme siųskite el. paštu. Greitu klausimam ir diskusijai bus sukurta diskusijų skiltis ČIA.
 3. Daugiau informacijos ir taisyklių: http://www.forum.airsoftgame.lt/viewtopic.php?f=57&t=710 Diskusijos, klausimai, aptarimas: http://www.forum.airsoftgame.lt/viewtopic.php?f=57&t=711 Taktinio Airsofto Turnyras Lithuanian Airsoft Tactical Sports 2017 Organizatoriai: L.A.T.S. komanda. Tipas: Turnyras. Data: 2017 Liepos 8 d. Vieta: Turnyro vieta bus patikslinta vėliau. Dalyvių skaičius: 10 airsoft komandų Kaina: 10 eurų žmogui. (teritorijos nuoma, organizacinės išlaidos, žaidybinis transportas, žaidybiniai elementai, aptarnaujantis personalas, prizai). Preliminari programa (gali keistis, priklausomai nuo komandų skaičiaus): ----------------------------------------------------------------------------------------------- Penktadienis: - 19:00 – 00:00 – Komandų atvykimas ir įsikūrimas stovykloje; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Šeštadienis: - 6:00 – 9:00 – Komandų atvykimas ir įsikūrimas stovykloje; Šestadienis: - 9:00 – 10:00 - Komandų registracija ir daiktų patikrinimas; Šestadienis: - 10:00 – 11:00 - Atidarymas. Brifingas; Šestadienis: - 11:00 – 12:00 - Pasiruosimas etapams; Šestadienis: - 12:00 – 19:00 - Vyksta etapai, komandos rotuojasi; Šestadienis: - 19:00 – 20:00 - Turnyro uždarymas; Šestadienis: - 20:00 – - Vakaronė, turnyro aptarimas, išvykimas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Turnyro etapai: Turnyras susidės iš trijų etapų - Pirmas etapas – KillHouse; Antras etapas – Drill; Trečias etapas – Escort; Registracija: El. paštu LATS.airsoft@gmail.com Turnyre galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravusios ir organizatorių patvirtintos komandos. Organizatoriai pasilieka teisę be papildomo paaiškinimo atmesti komandos registraciją. Patvirtinus registraciją bus atsiųsti rekvizitai apmokėjimui. P.S. Komandai ar žaidėjui nedalyvaujant žaidime dalyvavimo mokestis negražinamas. Komanda registracijos formoje turi pateikti šią informaciją: 1. Komandos pavadinimas; 2. Nick, Ilgas ginklas, Trumpas ginklas, Šalmo modelis ir svoris, Liemenės modelis ir svoris; 3. Komandos spec. priemonės: pvz. skydas, granatos, kablys (durim atidarinėt iš per nuotolį), racijos ir t.t. 1.1. Varžybų formatas ir dalyvavimo tvarka Varžybų metu dalyvaujančios komandos varžysis trijuose etapuose, kurių metu teisėjai vertins komandų pasirodymą atsižvelgiant į laiką ir surinktus baudos taškus. Į varžybas gali registruotis airsoft komandos, komandų junginiai ar LSK junginiai, bent minimaliai atitinkantys keliamus žaidimo ekipuotės reikalavimus (žr. toliau). Žaidėjai esantys jaunesni nei 18 m. privalo turėti raštišką tėvų sutikimą, leidžiantį dalyvauti šiose varžybose bei juos lydintį asmenį (gali būti pilnametis komandos narys, turi būti nurodytas raštiškame tėvų sutikime). Organizatoriai pasilieką teisę be papildomo paaiškinimo atmesti komandos ar dalyvių registraciją. 1.2. Teisėjavimas Varžybų metu teisėjaus teisėjų komanda sudaryta iš organizatorių ar jų parinktų asmenų. Teisėjai varžybų metu stebės ir vertins komandas. 1.3. Bendra tvarka Varžybų metu dalyviai turi laikytis nustatytų taisyklių (bus skelbiamos). Sukčiaujančios ar kitaip taisykles pažeidžiančios komandos gali būti įspėjamos, baudžiamos baudos taškais ar be įspėjimo šalinamos iš varžybų. 1.4. Komandos sudėtis Komanda norinti dalyvauti L.A.T.S. turi turėti patirties oficialiuose airsofto žaidimuose. Komanda turi būti sudaryta iš 6 asmenų (pagr. sudėtis) ir gali turėti du atsarginius žaidėjus (traumos ar kt. atveju). Pavieniai žaidėjai (Laisvai Samdomi Kariai) užsiregistruoti kaip komanda gali formuodami komandą-junginį Kelios oficialios airsoft komandos gali dalyvauti kaip viena komanda-junginys. 2. Turnyro etapai: 2.1. Etapas I - Killhouse Brifingo metu komanda supažindinama su etapo taisyklėmis, tikslais, situacija (siužetas) ir gauna "žvalgybinės informacijos": 1) Apytikslis teroristų skaičius ir ginkluotė; 2) Gauna palydovinę foto kurioje nurodytas šturmuojamas pastatas; 3) Pastato schema; 4) Etapo tikslai pagal prioritetą (išminuoti bombą, sunaikinti teroristus, pasiekti evakuacijos tašką, kuriame bus fiksuojamas laikas). Komanda gauna laiką (30 min.) skirtą šturmo planavimui ir ekipuotės susiruošimui. Komanda gali naudoti spec. priemones jei jos prieš tai yra registruotos, patikrintos ir leistos naudoti organizatorių (kablys, skydas ir pan.). Komanda gali pati nuspręsti pro kur įeiti į pastatą ir kaip jį šturmuoti - t.y. grupė pagal poreikius gali dalintis į dvi ar daugiau dalių. Prieš pat etapo pradžią komandai yra parodomas evakuacijos taškas. Tuomet komanda nuvedama į starto tašką, kur komanda gauna dar 5 min. pasiruošimui. Šiam laikui praėjus fiksuojamas startas. Pastate galimai bus įrengtos vaizdo stebėjimo kameros su galimybe prie jų prisijungti per android operacinę sistemą naudojančius įrenginius. Bus patikslinta. Komanda įvykdžiusi užduotį turi atsitraukti į evakuacijos tašką. Kada visi gyvi (įskaitant sužeistuosius) komandos nariai pasiekia evakuacijos tašką yra fiksuojamas finišas. Ar evakuoti žuvusius – komandos vado sprendimas. Etapo įvykdymo kriterijai: Komandai skirtas etapo laikas nuo starto iki finišo - iki 30 min. Viršijus šį laiką etapas neužskaitomas. Etapo metu bus galima naudoti tik mechanines dėtuves su nedaugiau 40 bb’s automatiniam ginklui. Pistoleto dėtuvėje bb’s neribojami. Dėtuvių skaičius automatiniam ginklui minimum 3 vnt., maksimumas neribojamas. Pistoleto dėtuvių skaičius - 2. Bb’s išduodami organizatorių. Etapas yra užskaitomas jei: 1) Išminuojamas sprogmuo; 2) Visi gyvi komandos nariai pasiekia evakuacijos tašką; Neprivaloma sąlyga – sunaikinami visi teroristai; negyvus komandos narius transportuoti į evakuacijos tašką. Baudos taškai: Sužeistas komandos narys - 1 min. Negyvas komandos narys - 2 min. Negyvas komandos netransportuotas į evakuacijos tašką - 1 min. Pašautas teisėjas/stebėtojas - 2 min. Per didelis kiekis BB's dėtuvėse, per didelis skaičius granatų - 10 min. Ekipuotės elementų, ginklo pametimas ar palikimas operacijos vietoje - 1 min. 2.2. Etapas II – Drill Tai etapas, kurio metu komanda turės suplanuoti ir atlikti obijekto reidą. Komanda atvedama į starto tašką, paduodama planšetė, kurioje nurodyta reido vieta, tuo momentu fiksuojamas etapo startas. Puolimo metu reikės pataikyti į taikinius. Puolant galima tikėtis pasalos, spąstų, atotampų. Į naikinamus taikinius reikės pataikyti automatu arba pistoletu. Etapą įveikinės visa komanda iš karto. Etapas bus užskaitytas, kai visi komandos nariai pasieks finišo tašką. Etapo metu bus galima naudoti tik mechanines dėtuves su nedaugiau 40 bb’s automatiniam ginklui. Pistoleto dėtuvėje bb’s neribojami. Dėtuvių skaičius automatiniam ginklui minimum 3 vnt., maksimumas neribojamas. Pistoleto dėtuvių skaičius - 2. Bb’s išduodami organizatorių. Preliminari etapo eiga: Veikti pagal iš anksto paruoštą taktiką; Priartėti prie reido vietos pilna sudėtimi; Užimti vietas-pozicijas iš kurių bus judama naikinti obijektą; Iš pozicijų bus matomi taikiniai, planuojamas taikinių naikinimas, tarpusavyje pasiskirstomi sektoriai ir taikiniai; 4 žaidėjai juda link taikinių, 2 lieka dengti judančius komandos narius; Pirmas taikinys naikinamas gulint, iššaudant visą dėtuvę; Antras taikinys naikinamas stovint, iššaudant visą dėtuvę. Iššaudžius dėtuvę kuo greičiau traukiamas pistoletas; Trečias taikinys naikinamas pistoletu, iššaudant visą dėtuvę; Pistoletas dedamas į dėklą, imamas automatas, prijungiama pilna dėtuvė ir judamą į finišo tašką; Dengiantys komandos nariai pradeda judėti, leidžiasi link taikinių analogiškai juos naikindami; Sunaikinus taikinius dengiantys komandos nariai prisijungia prie likusios komandos, fiksuojamas finišas; Pas kiekvieną žaidėją turi būti likusi tik viena neiššaudyta dėtuvė su BB's, prijungta prie automato; Kitos dėtuvės turi būti iššaudytos; Vertinimas Pagrindiniai vertinimo kriterijai - greitis, komandos susidirbimas tarpusavyje, veiksmų sinchroniškumas. Baudos taškai: Dėtuvėse liko neiššaudytų BB’s; Nesunaikinti taikiniai; Grubios taktinės klaidos komandiniame darbe. 2.3. Etapas III – Eskortas Brifingo metu komanda supažindinama su etapo taisyklėmis, tikslais, situacija (siužetas) ir gauna "žvalgybinės informacijos": 1) Apytikslis teroristų skaičius ir ginkluotė etape; 2) Komanda gauna spec. transportą; 3) Gauna palydovinę vietovės nuotrauką, kurioje nurodomas maršrutas ir evakuacijos taškas(ai); 4) VIP nuotrauka. Etapo tikslai pagal prioritetą: Pristatyti VIP arba VIP kūną į evakuacijos tašką; Visiem likusiems gyviem komandos nariam pasiekti evakuacijos tašką. Komanda gauna laiką (20 min.) skirtą planavimui ir ekipuotės susiruošimui. Komanda gali naudoti spec. priemones, jei jos prieš tai yra registruotos, patikrintos ir leistos naudoti organizatorių (kablys, skydas ir pan.). Komanda turi pasiekti evakuacijos tašką su VIP arba VIP kūnu. Kada visi gyvi (įskaitant sužeistuosius) komandos nariai su VIP (gyvu arba mirusiu) pasiekia evakuacijos tašką yra fiksuojamas etape sugaištas laikas. Ar žuvusius komandos narius pristatyti į evakuacijos tašką – komandos vado sprendimas. Etapo įvykdymo kriterijai: Komandai skirtas etapo laikas nuo starto iki finišo - iki 30 min. Viršijus šį laiką etapas neužskaitomas. Etapo metu bus galima naudoti tik mechanines dėtuves su nedaugiau 40 bb’s automatiniam ginklui. Pistoleto dėtuvėje bb’s neribojami. Dėtuvių skaičius automatiniam ginklui minimum 3 vnt., maksimumas neribojamas. Pistoleto dėtuvių skaičius - 2. Bb’s išduodami organizatorių. Etapas yra užskaitomas jei: 1) VIP gyvas arba miręs pasiekia evakuacijos tašką; 2) Visi likę gyvi komandos nariai pasiekia evakuacijos tašką; Neprivaloma sąlyga – sunaikinti visus teroristus; negyvus komandos narius transportuoti į evakuacijos tašką. Baudos taškai: Sužeistas komandos narys - 1 min. Negyvas komandos narys - 2 min. Negyvas VIP – 5 min. Sužeistas VIP – 2 min. Negyvas komandos netransportuotas į evakuacijos tašką - 1 min. Pašautas teisėjas/stebėtojas - 2 min. Per didelis kiekis BB's dėtuvėse, per didelis skaičius granatų - 10 min. Ekipuotės elementų, ginklo pametimas ar palikimas operacijos vietoje - 1 min.
 4. 2016.06.18 įvyko pirmasis sportinio-taktinio airsofto turnyras LATS. Turnyras įvyko kaip ir buvo suplanuota, tačiau mažesniame formate. T.T.R. etapo metu dalyviai išbandė savo taiklumą ir greitį. Daugiausiai taškų surinkę dalyviai buvo apdovanoti. KillHouse etapas buvo taipogi pasisekęs. Dalyviai buvo brifinguoti ir supažindinti su žaidybine situacija, gavo žvalgybinę informaciją, spec. transportą ir turėjo suplanuoti bei atlikti teroristų užimto obijekto šturmą. Etape prireikė ne tik taiklumo ir greitumo, bet ir komandinio darbo, taktikos, gero strateginio mąstymo, greito sprendimų priėmimo, planavimo, bei fizinio pasiruošimo. Gaila, jog sportinis-taktinis airsoft‘as kolkas neturi daug entuziastų, tačiau LATS organizatoriai neapleis šios idėjos ir judėsim toliau! Didelis ačiū iš organizatorių pusės visiems dalyviams, visiems padėjusiems ir vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie LATS organizavimo. Iki susitikimo ateities žaidimuose! LATS komanda
 5. 2016-03-08 : Atnaujinta T.T.R. etapo informacija.
 6. Taktinio Airsofto Turnyras L.A.T.S. (Lithuanian Airsoft Tactical Sports). Organizatoriai: L.A.T.S. komanda. Tipas: Turnyras. Data: 2016 Birželio 17-19 d. Vieta: Turnyro vieta bus patikslinta vėliau. Dalyvių skaičius: 10 airsoft komandų Kaina: 15 eurų žmogui. (organizacinės išlaidos, žaidybinis transportas, žaidybiniai elementai, aptarnaujantis personalas, apdovanojimai, žaidimo teritorija, kempingas, elektra, pietūs, geriamasis vanduo). Prelimnari programa (gali keistis): ----------------------------------------------------------------------------------------------- Penktadienis: -19:00 – 00:00 – Komandų atvykimas ir įsikūrimas stovykloje; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Šestadienis: - 9:00 – 10:00 - Komandų registracija ir daiktų patikrinimas; Šestadienis: - 10:00 – 11:00 - Atidarymas. Brifingas; Šestadienis: - 11:00 – 12:00 - Pasiruošimas etapams; Šestadienis: - 12:00 – 20:00 - Vyksta I ir II etapai, komandos rotuojasi; Šestadienis: - 20:00 – 21:00 - Turnyro uždarymas; Šestadienis: - 21:00 – - Vakaronė, turnyro aptarimas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Sekmadienis: - 08:00 – 12:00 - Išvykimas ----------------------------------------------------------------------------------------------- Turnyro etapai: Turnyras susidės iš dviejų etapų - • Pirmas etapas – T.T.R. (Taktinių taikinių ruožas) • Antras etapas – KillHouse Registracija: http://www.forum.airsoftgame.lt/viewforum.php?f=37 Turnyre galės dalyvauti tik užsiregistravusios ir organizatorių patvirtintos LSB komandos. Organizatoriai pasilieka teisę be papildomo paaiškinimo atmesti komandos registraciją. Patvirtinus registraciją bus atsiųsti rekvizitai apmokėjimui. P.S. Komandai ar žaidėjui nedalyvaujant žaidime dalyvavimo mokestis negražinamas. Varžybų formatas ir dalyvavimo tvarka Varžybų metu dalyvaujančios komandos varžysis dviejuose etapuose, kurių metu teisėjai vertins komandų pasirodymą atsižvelgiant į laiką ir surinktus baudos taškus. Į varžybas gali registruotis tik oficialios airsoft (LSB) komandos, turinčios patirties žaidimuose ir bent minimaliai atitinkančios keliamus žaidimo ekipuotės reikalavimus. Organizatoriai pasilieką teisę be papildomo paaiškinimo atmesti komandos registraciją. Bendra tvarka Varžybų metu dalyviai turi laikytis nustatytų taisyklių (bus skelbiamos). Sukčiaujančios ar kitaip taisykles pažeidžiančios komandos gali būti įspėjamos, baudžiamos baudos taškais ar be įspėjimo šalinamos iš varžybų. Komandos sudėtis Komanda norinti dalyvauti L.A.T.S. turi būti oficialiai registruota LSB forume ir turėti patirties oficialiuose airsofto žaidimuose. Komanda turi būti sudaryta iš 5+1 asmenų (pagr. sudėtis) ir gali turėti du atsarginius žaidėjus. Pavieniai žaidėjai (Laisvai Samdomi Kariai) užsiregistruoti kaip komanda negali. Dvi oficialios airsoft komandos gali dalyvauti kaip viena komanda-junginys. Daugiau informacijos apie renginį http://www.forum.airsoftgame.lt/viewtopic.php?f=39&t=603
×
×
 • Sukurti naują...