Pereiti prie turinio
Lithuanian Airsoft Portal

L.A.T.S. 2017


L.A.T.S
 Share

Rekomenduojami pranešimai

                                                              rbgxz7.jpg

 

 

Daugiau informacijos ir taisyklių: http://www.forum.airsoftgame.lt/viewtopic.php?f=57&t=710

Diskusijos, klausimai, aptarimas: http://www.forum.airsoftgame.lt/viewtopic.php?f=57&t=711

 

Taktinio Airsofto Turnyras Lithuanian Airsoft Tactical Sports 2017

 

Organizatoriai: L.A.T.S. komanda.

Tipas: Turnyras.
Data: 2017 Liepos 8 d.
Vieta: Turnyro vieta bus patikslinta vėliau.

Dalyvių skaičius: 10 airsoft komandų          

Kaina: 10 eurų žmogui. (teritorijos nuoma, organizacinės išlaidos, žaidybinis transportas, žaidybiniai elementai, aptarnaujantis personalas, prizai).

 

Preliminari programa (gali keistis, priklausomai nuo komandų skaičiaus):

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Penktadienis: - 19:00 – 00:00 – Komandų atvykimas ir įsikūrimas stovykloje;
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Šeštadienis:   - 6:00 – 9:00 – Komandų atvykimas ir įsikūrimas stovykloje;
Šestadienis:   - 9:00 – 10:00 - Komandų registracija ir daiktų patikrinimas;
Šestadienis: - 10:00 – 11:00 - Atidarymas. Brifingas;
Šestadienis: - 11:00 – 12:00 - Pasiruosimas etapams;
Šestadienis: - 12:00 – 19:00 - Vyksta etapai, komandos rotuojasi;

Šestadienis: - 19:00 – 20:00 - Turnyro uždarymas;

Šestadienis: - 20:00 –           - Vakaronė, turnyro aptarimas, išvykimas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Turnyro etapai:

Turnyras susidės iš trijų etapų -

 • Pirmas etapas – KillHouse;
 • Antras etapas – Drill;
 • Trečias etapas – Escort;

 

Registracija: El. paštu LATS.airsoft@gmail.com

Turnyre galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravusios ir organizatorių patvirtintos komandos. Organizatoriai pasilieka teisę be papildomo paaiškinimo atmesti komandos registraciją. Patvirtinus registraciją bus atsiųsti rekvizitai apmokėjimui. P.S. Komandai ar žaidėjui nedalyvaujant žaidime dalyvavimo mokestis negražinamas.

 

 

Komanda registracijos formoje turi pateikti šią informaciją:

 

1. Komandos pavadinimas;

 

2. Nick, Ilgas ginklas, Trumpas ginklas, Šalmo modelis ir svoris, Liemenės modelis ir svoris;

 

3. Komandos spec. priemonės: pvz. skydas, granatos, kablys (durim atidarinėt iš per nuotolį), racijos ir t.t.

 

 

1.1. Varžybų formatas ir dalyvavimo tvarka

Varžybų metu dalyvaujančios komandos varžysis trijuose etapuose, kurių metu teisėjai vertins komandų pasirodymą atsižvelgiant į laiką ir surinktus baudos taškus.
Į varžybas gali registruotis airsoft komandos, komandų junginiai ar LSK junginiai, bent minimaliai atitinkantys keliamus žaidimo ekipuotės reikalavimus (žr. toliau). Žaidėjai esantys jaunesni nei 18 m. privalo turėti raštišką tėvų sutikimą, leidžiantį dalyvauti šiose varžybose bei juos lydintį asmenį (gali būti pilnametis komandos narys, turi būti nurodytas raštiškame tėvų sutikime).
Organizatoriai pasilieką teisę be papildomo paaiškinimo atmesti komandos ar dalyvių registraciją.

1.2. Teisėjavimas
Varžybų metu teisėjaus teisėjų komanda sudaryta iš organizatorių ar jų parinktų asmenų. Teisėjai varžybų metu stebės ir vertins komandas.
 

1.3. Bendra tvarka
Varžybų metu dalyviai turi laikytis nustatytų taisyklių (bus skelbiamos).
Sukčiaujančios ar kitaip taisykles pažeidžiančios komandos gali būti įspėjamos, baudžiamos baudos taškais ar be įspėjimo šalinamos iš varžybų.
 

1.4. Komandos sudėtis
Komanda norinti dalyvauti L.A.T.S. turi turėti patirties oficialiuose airsofto žaidimuose.
Komanda turi būti sudaryta iš 6 asmenų (pagr. sudėtis) ir gali turėti du atsarginius žaidėjus (traumos ar kt. atveju).
Pavieniai žaidėjai (Laisvai Samdomi Kariai) užsiregistruoti kaip komanda gali formuodami komandą-junginį
Kelios oficialios airsoft komandos gali dalyvauti kaip viena komanda-junginys.

 

2. Turnyro etapai:

 

2.1. Etapas I - Killhouse

Brifingo metu komanda supažindinama su etapo taisyklėmis, tikslais, situacija (siužetas) ir gauna "žvalgybinės informacijos":
1) Apytikslis teroristų skaičius ir ginkluotė;
2) Gauna palydovinę foto kurioje nurodytas šturmuojamas pastatas;
3) Pastato schema;
4) Etapo tikslai pagal prioritetą (išminuoti bombą, sunaikinti teroristus, pasiekti evakuacijos tašką, kuriame bus fiksuojamas laikas).

Komanda gauna laiką (30 min.) skirtą šturmo planavimui ir ekipuotės susiruošimui.

Komanda gali naudoti spec. priemones jei jos prieš tai yra registruotos, patikrintos ir leistos naudoti organizatorių (kablys, skydas ir pan.).

Komanda gali pati nuspręsti pro kur įeiti į pastatą ir kaip jį šturmuoti - t.y. grupė pagal poreikius gali dalintis į dvi ar daugiau dalių.

Prieš pat etapo pradžią komandai yra parodomas evakuacijos taškas. Tuomet komanda nuvedama į starto tašką, kur komanda gauna dar 5 min. pasiruošimui. Šiam laikui praėjus fiksuojamas startas.

Pastate galimai bus įrengtos vaizdo stebėjimo kameros su galimybe prie jų prisijungti per android operacinę sistemą naudojančius įrenginius. Bus patikslinta.

Komanda įvykdžiusi užduotį turi atsitraukti į evakuacijos tašką. Kada visi gyvi (įskaitant sužeistuosius) komandos nariai pasiekia evakuacijos tašką yra fiksuojamas finišas. Ar evakuoti žuvusius – komandos vado sprendimas.

 

Etapo įvykdymo kriterijai:

Komandai skirtas etapo laikas nuo starto iki finišo - iki 30 min. Viršijus šį laiką etapas neužskaitomas.

 

Etapo metu bus galima naudoti tik mechanines dėtuves su nedaugiau 40 bb’s automatiniam ginklui. Pistoleto dėtuvėje bb’s neribojami. Dėtuvių skaičius automatiniam ginklui minimum 3 vnt., maksimumas neribojamas. Pistoleto dėtuvių skaičius - 2. Bb’s išduodami organizatorių.

Etapas yra užskaitomas jei:
1) Išminuojamas sprogmuo;
2) Visi gyvi komandos nariai pasiekia evakuacijos tašką;
Neprivaloma sąlyga – sunaikinami visi teroristai;
                                      negyvus komandos narius transportuoti į evakuacijos tašką.

Baudos taškai:

Sužeistas komandos narys - 1 min.
Negyvas komandos narys - 2 min.
Negyvas komandos netransportuotas į evakuacijos tašką - 1 min.
Pašautas teisėjas/stebėtojas - 2 min.
Per didelis kiekis BB's dėtuvėse, per didelis skaičius granatų - 10 min.
Ekipuotės elementų, ginklo pametimas ar palikimas operacijos vietoje - 1 min.

 

2.2. Etapas II – Drill

 

Tai etapas, kurio metu komanda turės suplanuoti ir atlikti obijekto reidą. Komanda atvedama į starto tašką, paduodama planšetė, kurioje nurodyta reido vieta, tuo momentu fiksuojamas etapo startas.

 

Puolimo metu reikės pataikyti į taikinius. Puolant galima tikėtis pasalos, spąstų, atotampų.

 

Į naikinamus taikinius reikės pataikyti automatu arba pistoletu.

 

Etapą įveikinės visa komanda iš karto.

 

Etapas bus užskaitytas, kai visi komandos nariai pasieks finišo tašką.

 

Etapo metu bus galima naudoti tik mechanines dėtuves su nedaugiau 40 bb’s automatiniam ginklui. Pistoleto dėtuvėje bb’s neribojami. Dėtuvių skaičius automatiniam ginklui minimum 3 vnt., maksimumas neribojamas. Pistoleto dėtuvių skaičius - 2. Bb’s išduodami organizatorių.

 

Preliminari etapo eiga:

 • Veikti pagal iš anksto paruoštą taktiką;
 • Priartėti prie reido vietos pilna sudėtimi;
 • Užimti vietas-pozicijas iš kurių bus judama naikinti obijektą;
 • Iš pozicijų bus matomi taikiniai, planuojamas taikinių naikinimas, tarpusavyje pasiskirstomi sektoriai ir taikiniai;
 • 4 žaidėjai juda link taikinių, 2 lieka dengti judančius komandos narius;
 • Pirmas taikinys naikinamas gulint, iššaudant visą dėtuvę;
 • Antras taikinys naikinamas stovint, iššaudant visą dėtuvę. Iššaudžius dėtuvę kuo greičiau traukiamas pistoletas;
 • Trečias taikinys naikinamas pistoletu, iššaudant visą dėtuvę;
 • Pistoletas dedamas į dėklą, imamas automatas, prijungiama pilna dėtuvė ir judamą į finišo tašką;
 • Dengiantys komandos nariai pradeda judėti, leidžiasi link taikinių analogiškai juos naikindami;
 • Sunaikinus taikinius dengiantys komandos nariai prisijungia prie likusios komandos, fiksuojamas finišas;
 • Pas kiekvieną žaidėją turi būti likusi tik viena neiššaudyta dėtuvė su BB's, prijungta prie automato;
 • Kitos dėtuvės turi būti iššaudytos; 

Vertinimas

 

Pagrindiniai vertinimo kriterijai - greitis, komandos susidirbimas tarpusavyje, veiksmų sinchroniškumas.

 

Baudos taškai:

 

Dėtuvėse liko neiššaudytų BB’s;

Nesunaikinti taikiniai;

Grubios taktinės klaidos komandiniame darbe.

 

2.3. Etapas III – Eskortas

 

Brifingo metu komanda supažindinama su etapo taisyklėmis, tikslais, situacija (siužetas) ir gauna "žvalgybinės informacijos":

1) Apytikslis teroristų skaičius ir ginkluotė etape;

2) Komanda gauna spec. transportą;
3) Gauna palydovinę vietovės nuotrauką, kurioje nurodomas maršrutas ir evakuacijos taškas(ai);
4) VIP nuotrauka.

 

Etapo tikslai pagal prioritetą:

 • Pristatyti VIP arba VIP kūną į evakuacijos tašką;
 • Visiem likusiems gyviem komandos nariam pasiekti evakuacijos tašką.

Komanda gauna laiką (20 min.) skirtą planavimui ir ekipuotės susiruošimui.

Komanda gali naudoti spec. priemones, jei jos prieš tai yra registruotos, patikrintos ir leistos naudoti organizatorių (kablys, skydas ir pan.).

Komanda turi pasiekti evakuacijos tašką su VIP arba VIP kūnu. Kada visi gyvi (įskaitant sužeistuosius) komandos nariai su VIP (gyvu arba mirusiu) pasiekia evakuacijos tašką yra fiksuojamas etape sugaištas laikas. Ar žuvusius komandos narius pristatyti į evakuacijos tašką – komandos vado sprendimas.

 

Etapo įvykdymo kriterijai:

Komandai skirtas etapo laikas nuo starto iki finišo - iki 30 min. Viršijus šį laiką etapas neužskaitomas.

 

Etapo metu bus galima naudoti tik mechanines dėtuves su nedaugiau 40 bb’s automatiniam ginklui. Pistoleto dėtuvėje bb’s neribojami. Dėtuvių skaičius automatiniam ginklui minimum 3 vnt., maksimumas neribojamas. Pistoleto dėtuvių skaičius - 2. Bb’s išduodami organizatorių.

 

Etapas yra užskaitomas jei:

1) VIP gyvas arba miręs pasiekia evakuacijos tašką;
2) Visi likę gyvi komandos nariai pasiekia evakuacijos tašką;
Neprivaloma sąlyga – sunaikinti visus teroristus;

                                          negyvus komandos narius transportuoti į evakuacijos tašką.

 

Baudos taškai:

Sužeistas komandos narys - 1 min.
Negyvas komandos narys - 2 min.

Negyvas VIP – 5 min.

Sužeistas VIP – 2 min.
Negyvas komandos netransportuotas į evakuacijos tašką - 1 min.
Pašautas teisėjas/stebėtojas - 2 min.
Per didelis kiekis BB's dėtuvėse, per didelis skaičius granatų - 10 min.
Ekipuotės elementų, ginklo pametimas ar palikimas operacijos vietoje - 1 min.

Link to comment
Dalintis kituose puslapiuose

Svečias
Ši tema yra užrakinta ir joje nebegalima rašyti naujų pranešimų.
 Share

×
×
 • Sukurti naują...